Produkter

Regnskapsføring

Årsoppgjør

Firmaetablering

Lønn

Selvangivelse

Innleid administrativ hjelp

Fakturering

Budsjettering

Forretningsførsel


Oppdragstyper

Små og mellomstore AS - Enkeltmannsforetak -

Landbruk - Lag og foreninger


Vi benytter Agro Økonomi regnskap-, lønn- og faktureringssytem.